واکنش به جریمه خودروها در فرجه دو هفته ای رفع نقص خودرو

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، بسیاری از شهروندان از اعمال جریمه نداشتن تجسس فنی از سوی دوربین ها ترافیکی درون پایتخت شناسایی دادند و گلایه آن ها از این بود که این جریمه داخل بازه زمانی ۱۴ روزه گرفتن فرجه آن ها جهت رفع عیب خودرو اعمال شده است. برخی دیگر از شهروندان این جریمه را به علت ارسال نشدن داده ها گواهی مطالعه فنی به سیمفا اعلام کردند که روشن نبودن زوایای این جریمه در هاله از ابهام راحتی گرفت.

حسین مقدم مدیرعامل ستاد مطالعه فنی خودروهای تهران داخل توضیح جزئیات ثبت نافرمانی نداشتن وارسی فنی خودروها، گفت: پس از قبولی خودرو در مراحل تست مراکز معاینه فنی، معترف معاینه فنی ظرف مدت چند دقیقه صادر می شود.

مدیرعامل ستاد معاینه فنی خودروهای تهران افزود: این گفته درست تراشیدن که به دلیل یکپارچه نبودن سیمفا خودروهایی که معاینه متخصص گرفتند جریمه شده اند در مقابل داده ها گواهی به شکل یکپارچه تنها چند دقیقه بعد از قبولی خودرو در معاینات فنی صادر می شود.

مقدم ادامه انصاف: نکته ای که بوسیله باور من مورد رویت شهروندان است جریمه شدن آن ها در بازه زمانی دو هفته ای علت رفع نقص خودرو است.

او تصریح کرد: زمانی که خودرو در یکی از تست های مراکز معاینه متخصص قبول نمی شود کنار اساس قانون فرجه ای ۱۴ روزه گرفتن به خداوندگار داده می شود تا بخاطر رفع نقص خاص خودروی خویشتن اقدام یواش.

مدیرعامل ستاد تجسس فنی خودروهای تهران تصریح کرد: طبیعی است که اگر خودرو عاری مطالعه متخصص داخل شهر تردد بطی ء و پلیس جلوی آن را بگیرد اعمال قانون می شود.

گران کردن بیان کرد: برخی از شهروندان تصور می کنند فرصت ۱۴ روزه گرفتن جهت رفع عیب خودرو این امکان را به آن ها می دهد تا در روستا بدون معاینه فنی تردد کنند ولی باید گفت این فرجه به دلیل آن است که پرونده ای که برای آن ها تشکیل شده است بدون صیقلی هزینه مجدد به سرانجام برسد و هزینه دیگری از مالک اخذ نشود.

مدیرعامل ستاد مطالعه متخصص خودروهای تهران مداومت کرد: لازم است مالکان خودرو ۲۰ روز مانده به انتها مهلت تجسس فنی خودرو خود به مراکز معاینه فنی رجوع کنند تا در قیافه شناسایی نقص خودرو بتوانند در بازه زمان باقیمانده تا اختتام معاینه متخصص نقص فنی را برطرف کنند.