مطالعه پرونده باغات پایتخت درون صحن شورای ایالت | ارسال یک ضبط بوسیله حراست

به گزارش همشهری آنلاین بوسیله نقل از ایلنا، در معاینه نخستین پلاک ثبتی، نخست محمد سالاری رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی گفت: این پلاک ثبتی در منطقه ۲ (لهو آباد) صبر دارد و مساحت آن ۱۷۵۰ متر است. دید مجتمع ماده ۱۲ مبنی بر باغ نبودن این قلمرو است. اما این بایگانی از جمله بایگانی هایی است که احتیاج به بررسی بیشتری دارد چراکه داخل این قلمرو حدنصاب درختان وجود دارد اما از لفظ دیگر بنای مصنوع شده درون این سرزمین بیشتر است و به نظر کمیسیون شهرسازی، این ملک باغ نیست.

علی اعطا در واکنش به سخنان سالاری گفت: این ملک باغ است چراکه حدنصاب درختان را دارد.

بعد زهرا نژادبهرام هیکل دیگر کمیسیون معماری و شهرسازی گفت: درون این ضبط عبث اشتراکی و خصوصی باید در دیدن گرفته شود. در این زمین، درخت وجود دارد ولی متراژ بنای ساخته شده تو آن بیشتر است و به نظر غلام این ملک باغ نیست.

در ادامه مسئله بررسی باغ بودن یا نبودن این پرونده، این کشور به رای گذاشته شد و اعضای شورای اسلامی بطرف خانه تهران بوسیله آن رای غیرباغ دادند.

در ادامه، محمد سالاری درون تشریح ضبط دیگری گفت: این ملک تو بلوار فرحزادی منطقه دو راحتی دارد و مساحت آن ۱۵۴۰ متر است. کاربری قدیم آن پارک بوده است و با این که زیر پهنه اش ۲۲۲ دارد ولی لایه پارک و فضای سبز تثبیت شده نیز دارد.

او ادامه داد: این ناحیه قبلا پارک بوده و اندازه نصاب درختان این زمین ۶۲ درخت است اما داخل حال حاضر ۵۲ اصله درخت دارد و شواهد و قراین نشان می دهد این ملک باغ است و جماعت تخصصی همچنین نظرش مبنی بر باغ بودن این ملک است.

سالاری افزود: البته این ضبط یک نکته دارد. در کتاب ۲۷ اسفند سال ۹۸ به قیافه سیستمی برگشت داده شده و جای ما امضا زدند و پرونده را برگرداندند. این در حالی است که این مهم عزب با امضا رئیس شورای اتفاق می افتد.

هاشمی در واکنش به این اظهارات سالاری گفت: این موضوع را مکتوب به ما نمایش دهید تا حراست آن را پیگیری کند که چرا این اتحاد عارض داده است.

تو نهایت اعضای شورای اسلامی شهر تهران ملک ۱۵۴۰ متری در بلوار فرحزادی را نیز باغ اعلام کردند.

بعد محمد سالاری داخل توضیح جزئیات یک ضبط دیگر گفت: این سرزمین ۵۱۴ متر مربع مساحت دارد که داخل فرمانیه در منطقه یک واقع شده است.

او با بیان این که سند پاپا این سرزمین را یک قطعه باغ- عمارت بزرگ تعیین کرده است، گفت: کمیسیون ماده هفت این قلمرو را در دهه ۷۰ با داشتن ۹ اصله درخت باغ اخبار کرد و بعد از آن نیز درون دهه ۸۰ مجددا این ملک باغ اخبار شد ولی مسئله این جا است که یکی از شعب تجدید دید دیوان عدالت اداری رای کمیسیون ماده هفت مبنی بر باغ وجود داشتن را ابطال کرده و رویت ما نیز مبنی بر باغ نبودن است.

زهرا صدراعظم نوری درون مخالفت با این دید کمیسیون گفت: محیط بن درختان این ملک متجاوز است و مدرک مادر همچنین باغ اعلام شده و جای پرسیدن است چرا اعضا رای پهلو باغ نبودن می دهند.

اعضای شورای اسلامی روستا تهران تو نهایت این سرزمین را غیرباغ اطلاع دادن کردند.

سپس ضبط ملک دیگری مورد معاینه صبر گرفت. سالاری در تشریح جزئیات این بایگانی گفت: این ملک تو ولایت ری واقع شده و مساحت آن ۱۳۵۴ مترمربع است. زیر پهنه آن تجاری و خدماتی تعیین شده و در سند آن ظرف شده که عرصه و عیان باغ است. نظر کمیسیون تخصصی نیز با توجه بوسیله این که در سند باغ ظرف شده این است که این سرزمین باغ است.

حسن خلیل آبادی در ضدیت با رای صادره گفت: این زمین مزرعه سبزی مفید بوده و خیر باغ و حالا آب و درخت ندارد. چگونه این زمین را باغ اعلام می کنید؟

حسن رسولی در پیوستگی با نظر کمیسیون گفت: مدرک این ملک باغ گلچین شده و که یکی از قیود پنج گانه تشخیص باغ است و نمی توانیم داخل حالی که سند از کلمه باغ بودن استفاده کرده ما این کشور را غیر باغ اعلام کنیم.

سپس زهرا نژاد بهرام گفت: سند مورد برگی این سرزمین در سال ۹۲ اخذ شده و به یاد داریم که درون آن زمان خواست برای پیدایش حصار- باغ زیاد بود و همگی تلاش می کردند که ملکشان باغ اعلام شود. و حالا این ملک باغ اعلام شده در حالی که بایر و مزروعی است؛ محسن هاشمی در نفوذ کردن به این سخنان گفت: مالک مقصر است که سند باغ گرفته است.

به گزارش ایلنا، تو نهایت اعضای شورای ده تهران این سرزمین را باغ اطلاع دادن کردند.

در ادامه سالاری در تشریح پرونده دیگری اظهار داشت: این کشور ۱۱۲۲ متر مساحت دارد و در بلوار فرهنگ واقع شده است و تحت پهنه آن جی ۳۱۱ است. کمیسیون ماده هفت رای بر فاقد شجر بودن داده و کانون ماده ۱۲ همچنین این زمین را بایر اطلاع دادن کرده و درون حال مهیا همچنین این زمین فاقد درخت است و بررسی های مجتمع شهرسازی نشان می دهد که این ملک باغ نیست.

سالاری ادامه عدل: اما این ناحیه نکته دارد و افراد غیر درصدد تصرف این ملک بودند و جدیت داشتند که با کاشت شجر در بلند مدت این زمین را تصرف کنند که مالک متوجه شده و به دادگاه شکایت می کنند و نهایتا دادگاه رای به قلع درختان داده و نهایتا درختان جابجا می شوند.

هاشمی در تاثیر به این سخنان گفت: رای محکمه مقاوم نبوده سوا می شود موجود زنده را کشت؟

محمد سالاری تو نفوذ بوسیله این تذکر گفت: درختان قطع نشدند بلکه جابجا شدند.

صدراعظم نوری در مخالفت با رای محفل شهرسازی اشعار کرد: این که گفته می شود در راستای کسب عدوانی رفتار به کاشت شجر کرده اند عجیب است چرا که باید نخست دیوار کشی می کردند و این که دادگاه هم رای بوسیله وزن درخت داده عجیب است و این در حالی است که این ملک تو پهنه مهم رود دره قرار دارد و باید پیوستگی اراضی را نیز داخل رویت بگیریم.

رسولی داخل واکنش به این سخنان گفت: از دید ما ملاک رای دادگاه است و قاضی حکم داده و نشانی پرونده نیز کسب عدوانی توسط افراد جاهل بوده است و کاشتن درختان نیز در راستای کسب بوده خیر رضای خدا. و حالا محکمه حکم بر جابجایی درختان داده است.

بوسیله گزارش ایلنا، رویت کمیسیون شهرسازی مبنی بر باغ نبودن به پسند رسید.

تو ادامه سالاری درون تشریح یک پرونده دیگر گفت: این قطعه زمین بیش از ۵۸۰ متر مساحت دارد که در خیابان آزادی تو منطقه ۱۰ واقع شده است که کاربری این زمین مسکونی بوده ولی زمان حال این زمین افسون شده شده است و با این که قطع نصاب درختان باید ۲۴ درخت باشد ولی حالا ۳۰ اصله شجر دارد و رای ما نیز مبنی کنار باغ بودن است.

بوسیله گزارش ایلنا، اعضای شورای اسلامی بخانه برگشتن تهران این ناحیه را نیز باغ اعلام کردند.

سالاری در ادامه مشخصات ضبط دیگری را قرائت کرد و گفت: این پرونده مربوط بوسیله خاکی با مساحت ۶۰۴ متر تو خیابان بهاآفرین خیابان ولیعصر در منطقه کبد است. کاربری قدیم آن مسکونی بوده و با این که درختان آن ۲۹ اصله درخت است ولی از آن جای که سطح اشغال ساختمانی بالا است و از سال ۳۵ این بنا در سرزمین استراحت داشته از دیدن ما این ملک باغ ازاله.

 در نهایت اعضای شورای شهر تهران این سرزمین را غیرباغ اعلام کردند.

در ادامه سالاری در تشریح یک پلاک ثبتی دیگر گفت: یک قطعه زمین به مساحت ۱۲ هزاره و ۶۰۰ متر در خیابان شهید عراقی واقع داخل منطقه ۴ بود دارد که عرصه و عیان آن باغ تعیین شده و صراحتا داخل مدرک اعلام شده که این زمین باغ است و بیش از ۲۰۰ اصله درخت همچنین در این زمین استراحت دارند و مجلس ماده ۱۲ همچنین اخبار کرده است که با توجه بوسیله تعداد درختان این ملک باغ است و ما نیز آن را باغ اعلام می کنیم.

بوسیله گزارش ایلنا، اعضای شورای بطرف خانه تهران این ملک ۱۲ هزار متری درون خیابان شهید عراقی را باغ اعلام کردند.