فایده محسن هاشمی درباره دخول مترو تهران به بورس

بوسیله گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایلنا، محسن هاشمی رئیس شورای اسلامی دهات تهران تو پاسخ به این پرسش که چرا مصوبه ای در شورای شهر تهران برای احاله کمی از سهام مترو تهران بوسیله بخش خصوصی وجود ندارد، گفت: مترو، تشکیلات ضرردهی است که بوسیله همین علت بنیانی امکان دخول به بورس ندارد. سه میلیارد دلار بخاطر تاسیس مترو تهران نفقه شده است. اموال و سرمایه ناوگان مترو تهران که دربرگیرنده جایگاه ها، تونل ها، فضاهای اجاره ای، ورودی و خروجی و … می شود، نرخ زیاد بالایی دارد ولی بوسیله موجب ضرردهی هنوز نتوانسته است وارد بورس شود. باید روش های دیگری برای دخول مترو به بورس دنبال شود.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران تو پاسخ به این پرسش که با روش های دیگر امکان انتقال بخشی از سهام مترو بوسیله بخش خصوصی بود دارد یا خیر، گفت: باید مابه التفاوت مقدار تمام شده تاسیس شبکه مترو با سود را یک شریک خصوصی پرداخت کند که در این صورت شرکت مترو تهران سودده تصور می شود و آن زمان امکان ورود بوسیله بورس را دارد.

علی امام، مدیرعامل شریک شدن وضع آهن شهری تهران و حومه (مترو) نیز درباره واگذاری بخشی از سهام مترو به بخش خصوصی معتقد است که اگر شریک مترو قصد داشته باشد که وارد بورس شود یا کمی از سهام را به بخش خصوصی واگذار کند، باید تابع هنجار و مصوبات بالادستی تو مدیریت شهری باشد. در ضمن صد درصد سهام شرکت مترو متعلق به شهرداری تهران است.

شرکت های دولتی می توانند با انتقال قدری از دارایی و سهام خود به پاره خصوصی، کسری بودجه های که در هر سال با آن مواجه می شوند را اعاده کنند.