خیابان شهریار بستر پیوند فرهنگی میان شهروندان تهرانی

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایسنا، محمدجواد عبث شناس در حاشیه آیین نصیب برداری از پیاده راه شهریار در جمع خبرنگاران گفت: امروز یکی از روزهای خوب بطرف خانه تهران است و خوشحالم فرصتی فراهم شده تا بخاطر حال خوب زمانی داشته باشیم. باید این ائتلاف را بوسیله آدم تهران تبریک بگویم زیرا که چنانچه از اهالی تهران پرسیدن شود نمادهای دهات کدام موارد هستند از پنج تشبیه کردن بخانه برگشتن تهران دو نماد تئاترشهر و تالار یگانگی درون پهنه رودکی است که شهروندان از آن شهرت می برند.

مهتر کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای ایالت تهران افزود: یکی از مشکلات این بود که یگانگی مناسبی میان نقاط فرهنگی این محدوده وجود نداشت. لذا تقلا شد پهنه رودکی بتواند یگانگی ارزان میان این نقاط را ایجاد یواش. بی تردید این اتفاق امکانی را حاضر می درنگ تا افراد پیاده زمانی بخاطر گفت وگو با یکدیگر داشته باشند. درون پهنه رودکی ده ها کافه بود دارد که امکان گفت وگوی شهروندان را فراهم کرده و بسیاری از بزرگان فرهنگی تو این محله عمر می کنند.

وی ادامه رحم: تلاش مدیریت شهری این بوده که بافت فرهنگی پهنه رودکی و خانه های آن به طور کامل حفظ کردن شود. معبر پیاده راه استاد شهریار میدانگاهی است که دو خیابان خاوری و غربی را در منطقه وزن کرده و این اتفاق فرصتی است تا شهروندان با درگاه تو این پهنه بتوانند با دهکده و یکدیگر دیدار داشته باشند.

رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای روستا تهران تأکید کرد: در این پهنه رویدادی پیوستگی افتاده تا بیش از ۱۰۰ ملک موجود بتوانند مورد توجه استراحت بگیرند و اقدامات فرهنگی در این محدوده اجرا شود.