توضیحات هاشمی درباره جلسه غصه اندیشی صبح امروز اعضای شورای ولایت

به گزارش شهرنوشت، محسن هاشمی رفسنجانی با حضرت درون جمع خبرنگاران درباره کنفرانس غصه اندیشی صبح اعضای شورای قصبه توضیح داد: راحتی بود شهردار در این نشست فراهم شود، اما به برهان کار دیگری که برای ایشان پیش آمد کرد امکان محضر ایشان محقق نشد.

او ادامه داد: مدیرکل حقوقی تو این جلسه مجهز شدند و در تماس با پرونده های حقوقی شهرداری تهران صحبت کرد و در نهایت تصمیماتی برای ناچیز شدن این پرونده ها اخذ شد.

رئیس شورای بخانه برگشتن تهران با بیان این که اندوه اکنون شهرداری تهران ۱۵ تا ۲۰ هزار پرونده حقوقی دارد، تو پاسخ بوسیله سؤالی مبنی کنار این که چند درصد از این پرونده ها مربوط به املاک هستند، گفت: پرونده های املاک داخل بخش راه اندازی املاک بررسی می شوند.

هاشمی تأکید کرد: در این جلسه مقرر شد تعاملاتی انجام شود تا پیاده شدن مبنای آن پرونده های بذر درشت تر زودتر مورد مطالعه صبر گیرند.