تشکیل شب هنگام جلسه ستاد مدیریت مجادله به اربابی حناچی

به گزارش خبرنگار همشهری آنلاین، پیروز حناچی شهردار تهران سه گانه شنبه شب در جای پا دیدار از صحنه حادثه غلیان کلینیک سینا اطهر در خیابان شریعتی تهران که به همراه مصطفی کاظمی و منصور احمدلو مشاوران شهردار تهران رخساره گرفت، ستاد مدیریت غوغا منطقه یک تهران را تشکیل داد.

ستاد مدیریت بحران منطقه یک تهران به ریاست شهردار تهران، با بررسی نخستین این حادثه، تصمیماتی به سرود پیوند فرمانروایی داخل مواجهه با این سانحه و اتخاذ تدابیر لازم در راستای ایجاد هماهنگی بین حوزه های مرتبط در مدیریت شهری و همکاری شهرداری با سایر دستگاه ها در پی بروز این تصادف گرفت.

مجاهدت و همکاری برای ایمن سازی محدوده محل فوران از جمله مقدماتی تصمیم های اتخاذ شده در اولین جلسه ستاد مدیریت بحران منطقه یک تهران در پی فوران مرکز درمانی سینا اطهر بود.

سانحه آتش سوزی و انفجار کلینیک سینای اطهر در خیابان شریعتی تهران بوسیله کشته شدن ۱۹ نفر و مصدومیت ۱۴ نفر منجر شد.

این تصادف شامگاه سه شنبه رخ قسط و کانال اداره زیبایی پزشکی همچنین اعلام کرد که بیش از نیمی از جان باختگان متعلق به پزشکان و کادر اتاق عمل است.

مهار این آتش سوزی با کاربرد از برگ جدید آتش نشانی از عموم پلکان های بلند و در سایه امتحان و ایثار آتش نشانان، حدود ۲ زمانه بوسیله طول انجامید و با بود دو مورد ترکیدن تو دقایق اولیه، از سرایت آتش بوسیله سایر ساختمان های منطقه جلوگیری شد.