اظهارات اساسی حناچی درباره برچیدن رانت از شهرداری | حاضر سازی منابع مالی سالم و پایدار بخاطر پایتخت

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایلنا، فاتح حناچی درون دیدار با جمعی از استادان ارتباطات و رسانه گفت: شرایطی که حالا در آن راحتی داریم اصلا میسر تراشیدن. کشور داخل وضعیت تحریم های سخت اداره می شود که تنش های اجتماعی ماه های اخیر هم نمود دل آن حیات. اگرچه این اتفاقات فروکش کرد ولی به لب های بروز آن پرداخته نشده بنابراین هنوز از بین نرفته است. این شرایط داخل حالی است که از یک دهه قبل تمامی این بحران ها بویژه در مناطق حاشیه ای پیش دماغ شده وجود.

وی افزود: در این وضعیت، شیوع کرونا هم شرایط ویژه لطافت را خلق کردن کرد که البته این وضعیتی است که همگی کشورها با آن بنده شدند بنابراین امکان مقایسه بین عملکرد کشورها و کلانشهرها فراهم شده است. مقیاس آن اندوه شیوه برخورد کشورها با مسائل سالمندان بوده که البته اختلاف ایران با سایر کشورها داخل این موضوع کاملا جلوه گر است.

حناچی با اشاره به برنامه های شهرداری بخاطر مطمئن منابع مالی اظهار کرد: در یک سال و شقه اخیر برنامه ریزی هایی ادا شد که منابع مالی سالم و پایدار بخاطر موسسه امور ده فراهم شود. درون دامنه های بعدی به سمتی رفتیم که بساط راه اندازی شهرداری که تولیدکننده رانت و خویشتن منشا فساد بود را جمع کنیم البته موضوع نزاع و رانت بحثی تراشیدن که فقط شهرداری تهران با آن محبوس باشد بلکه در کامل شهرها و بوسیله خصوص کلانشهرهای کشور این موضوع دیده می شود بنابراین لازم بود بخاطر مقابله با این وضعیت عضو اجرایی را متناسب کنیم و هنوز بی آرامی در میانه راه هستیم.

شهردار تهران افزود: داخل این مدت تلاش شده که تهران به سمت ایالت مردم محور حرکت نرم و از قالب کارگاهی خارج شود ولی برای اینکه داستان ایالت تغییر کند داخل بار فاتحه باید بدانیم کار داخل شهر به چه معناست؟ در موقعیتی هستیم که ایفا پروژه های ارشد عمرانی تشبیه کردن کار در شهر بوسیله احصائیه می آید درحالی که ما بوسیله قفا این هستیم که این رویکرد تبدیل کند بنابراین باید نسبت بوسیله مفهوم کار به توافق برسیم.

حناچی تکثیر کرد: نگاهی به امتحان مدیریت شهری در شهرهای دنیا نشان می دهد که این ظرفیت از تاسیس و ساز هرگز داخل شهرها رخساره نمی دهد اما در تهران درون سال های اخیر گواه ظرفیت بسیار فوقانی از تاسیس و ساز و شهرفروشی بودیم که این ائتلاف نتیجه یک نگرش است؛ نگرشی که شهر را در خدمت سرمایه گذارانی می داند که ساخت و ساز می کنند درحالی که همه ساکنان شهر سرمایه گذاران نیستند که فقط منافع آن ها مطمئن شود بلکه روستا باید پاسخگوی همگی افراد ساکن باشد و به خراج الحاق این رویکرد نیازمند تحول محل است.

وی به نقش سازمان های مردم صنع اشاره و اظهارکرد: درون این حوالی سمن ها (سازمان های مردم صنع) که خواسته های لایه های زیرین جامعه را بیان می کنند، ساختاردهی شدند و امسال بخش قابل توجهی از بودجه را به پروژه های خردی اختصاص دادیم که خواسته های لایه های پایین را در برمی گرفت. به دنبال چنین تغییری اگر چین ها و مشکلات داخل مسیر وابستگی با خواسته های مردم رفع و این تماس به رخساره مفید با لایه های متنوع مردم استوار شود، به سمت اجرای طرح های مدنی حرکت می کنیم و داخل نهایت پروژه های کالبدی بی آرامی به تبع این طرح های مدنی لول می کنند.

حناچی، درون پایان به موضوع نظرسنجی های انسانیت صیقلی و گفت: داخل راستای دگرگونی رمان مدیریت شهر در این پرگیر بوسیله صورت مرتب نظرسنجی هایی در تهران انجام شد که نتیجه این نظرسنجی ها نشان می دهد تو نخستین روزهای آغاز بوسیله امر این پرگیر از شهرداری مسائل تک مطالبه مردم بیشتر پرداختن به معضل آلودگی و ترافیک بود و آدم از حوزه های خدمات اشتراکی شهر بیشتر خرسند داشتند ولی هرچه مسائل نظرسنجی به مسائل کلان و حاکمیتی نزدیک شد، نتیجه نظرسنجی ها هم تحول کرد. تا پیش از کرونا وضعیت مطلوب نبود و حالا کرونا اوضاع را تبدیل داد ولی آنچه مهم است توجه به این موضوع است که پس ازآن از فروکش این مصیبت طالع باید از سرمایه های اجتماعی خود که در روزهای مقابله با این ویروس ایجاد شد، مصرف یواش و ما اندوه مشابه سایر نهادها از این موضوع تاثیرپذیر هستیم.